Een school die ieder doet stralen!

5 Pijlers

  • Kwalitatief onderwijs
  • Open en groene school
  • Teamgerichte professionaliteit
  • Zorg op maat van elk kind
  • Communicatief ten opzichte van ouders en kinderen

In onze basisschool kan uw kind open bloeien om op te groeien tot een gelukkige, zelfzekere en creatieve tiener. Elke leerling, meisje of  jongen, met een eigen persoonlijkheid, eigen visie, eigen kunnen, eigen overtuiging, verdient onze speciale aandacht.

De school biedt kwalitatief onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen.  Op deze manier streven we naar een zo groot mogelijke beleving.  De school werkt dan ook intensief aan vernieuwingen met oog voor ICT, leren leren, actualiteit, sport, geïntegreerde werkperiodes…

Het personeel en de directie vormen een team dat een ‘open deur’ politiek hanteert, dat communicatief is ten opzichte van ouders en samen met de leerlingen het gezicht en de uitstraling van de school bepaalt.