Wie zijn wij?

Wij zijn enthousiaste ouders die graag meebouwen aan een warme, groene en open school. We organiseren ons in verschillende werkgroepen die telkens rond een thema werken:

  • natuur en milieu
  • mobiliteit en veiligheid
  • gezondheid en welbevinden
  • én feestcomité

Daarnaast hebben we een kerngroep die elke 6 weken samenkomt om nieuwtjes en activiteiten uit de werkgroepen te bespreken met de school. De kerngroep bestaat uit:

  • Vertegenwoordiging uit alle werkgroepen
  • Voorzitter en secretaris
  • Vertegenwoordiging uit schoolteam: directeur + leerkracht(en)

Tot slot kunnen we rekenen op heel wat helpende handen van ouders die graag meehelpen tijdens 1 of meerdere activiteiten.

Wat doen wij?

We ondersteunen het pedagogisch project/team van onze school. Dit door in te zetten op ouderparticipatie zoals meehelpen in de klas en tijdens schoolevenementen.

Daarnaast ondersteunen we  de schoolorganisatie op vlak van infrastructuur, duurzame investeringen, fundraising, etc. Dit doen we door:

  • De organisatie van niet-lesgebonden activiteiten, bv. gezinswandeling, schoolstraat, avontuurlijke speelplaats, kersthappening, etc.
  • Delen van kennis en ervaring
  • Vergroten van de beleving voor- en na de school (tijdens bv. de opvang)

Tot slot zijn we een aanspreekpunt voor ouders die zitten met vragen of zelf leuke ideeën hebben om van onze school  nog een leukere plek te maken.

Een overzicht van de verschillende werkgroepen en hun activiteiten

Werkgroep natuur en milieu

Deze werkgroep zet zich in om meer groen op school te krijgen, bv. door het maken van een Avontuurlijke speelplaats, nieuwe groene hoekjes, boomstampaden, etc.

Om dit te doen lukken, organiseert de werkgroep plantdagen.

 

Werkgroep Mobiliteit en veiligheid

Deze werkgroep zet in op een veilige schoolomgeving door het organiseren van een schoolstraat en duidelijke verwijzing naar de kiss&Ride parking aan sporthal Driebeek. Af en toe organiseren ze ook fietscontrole zodat onze kinderen ook veilig op de fiets naar school rijden;

Werkgroep gezondheid en welbevinden

Deze werkgroep werkt aan hygiëne, gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid op school. Concreet betekent dit meer fruit en water op school, geld inzamelen voor bewegingsmateriaal op school, bewegingsactiviteiten en infoavonden organiseren op school.  Ook leverde deze werkgroep een heuse bijdrage aan de leeshoek waar de kinderen tijdens de speeltijden, over de middag of na school terecht kunnen.

Feestcomité

Omdat ontmoeting en feest ook bijdragen tot verbondenheid op school, organiseert het feestcomité allerhande activiteiten. Denk maar aan de koffiebar, Halloween, kersthappening etc.

Zin om mee te doen?

Stuur je contactgegevens naar oudercomite@bs-gentbrugge.be en laat ons weten wat jij wil doen! Je kiest zelf waarvoor je je wil engageren: lid van een werkgroep worden, af en toe helpen bij de activiteiten, zelf een idee uitwerken of de bar bemannen? We horen het graag!

Contactgegevens