CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school; vanuit een onafhankelijke positie.
Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten.
Alle CLB – medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De begeleiding
situeert zich op volgende domeinen:

Het leren en
studeren:

– leer en ontwikkelingsproblemen
– studiemotivatie
De
onderwijsloopbaan:

– opvolgen van de leerplicht
– studiekeuze begeleiding
Het psychisch
& sociaal functioneren:

– gedragsmoeilijkheden
– welbevinden thuis en op school
 
De preventieve
gezondheidszorg:

– opvolging van groei en ontwikkeling
– gratis inentingen
– advies bij besmettelijke ziekten

Teamleden voor onze
school:

De school werkt samen met een team dat bestaat uit volgende leden:

Psycho – pedagogisch medewerker        Lieselot Luyckx                    lieselot.luyckx@clbgent.be
Verpleegkundige                                     Gudrun Serraes                   gudrun.serraes@clbgent.be
Arts                                                          Cindy Van Herzeele –          cindy.van.herzeele@clbgent.be

Hoe kan je het CLB
contacteren?

CLB GO! Gent
Voskenslaan 262
9000 Gent

Tel: 09 243 79 70
Mail: info@clbgent.be