Wie zijn wij?

Wij zijn een 30-tal enthousiaste ouders die graag meebouwen aan een warme, groene en open school. We organiseren ons in verschillende werkgroepen die telkens rond een thema werken:

 • natuur en milieu
 • mobiliteit en veiligheid
 • gezondheid en welbevinden
 • én feestcomité

Daarnaast hebben we een kerngroep die elke 6 weken samenkomt om nieuwtjes en activiteiten uit de werkgroepen te bespreken met de school. De kerngroep bestaat uit:

 • Vertegenwoordiging uit alle werkgroepen
 • Voorzitter en secretaris
 • Vertegenwoordiging uit schoolteam: directeur + leerkracht(en)

Tot slot kunnen we rekenen op heel wat helpende handen van ouders die graag meehelpen tijdens 1 of meerdere activiteiten.

Wat doen wij?

We ondersteuning het pedagogisch project/team van onze school door in te zetten op het vergroten van de betrokkenheid van de ouders in de school door mee te helpen in de klas en tijdens schoolevenementen.

Daarnaast ondersteunen we  de schoolorganisatie op vlak van infrastructuur, duurzame investeringen, fundraising, etc. Dit doen we door:

 • De organisatie van niet-lesgebonden activiteiten, bv. gezinswandeling, schoolstraat, avontuurlijke speelplaats, kersthappening, etc.
 • Delen van kennis en ervaring
 • Vergroten van de beleving voor- en na de school (tijdens bv. de opvang)

Tot slot zijn we een aanspreekpunt voor ouders die zitten met vragen of zelf leuke ideeën hebben om van onze school  nog een leukere plek te maken.

Een overzicht van de verschillende werkgroepen en hun activiteiten

Werkgroep natuur en milieu

Deze werkgroep zet zich in om meer groen op school te krijgen, bv. door het maken van een Avontuurlijke speelplaats, nieuwe groene hoekjes, boomstampaden, etc.

Om dit te doen lukken, organiseert de werkgroep plantdagen.

De plantdagen voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn: 10 november en 15 maart. Zet de data alvast in je agenda.

Werkgroep Mobiliteit en veiligheid

Deze werkgroep zet in op een veilige schoolomgeving door het organiseren van een schoolstraat en duidelijke verwijzing naar de kiss&Ride parking aan sporthal Driebeek. Af en toe organiseren ze ook fietscontrole zodat onze kinderen ook veilig op de fiets naar school rijden;

Dit jaar wordt er specifiek ingezet op het indienen van een subsidiedossier voor extra fietsenstallingen en de uitbreiding van de werking van de schoolstraat. Om dit laatste te realiseren organiseert de werkgroep een cursus gemachtigd opzichter op onze school.

Zet alvast 12 november in je agenda! De cursus start om 16u en duurt ongeveer 3 uur.

Werkgroep gezondheid en welbevinden

Deze werkgroep werkt aan hygiëne, gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid op school. Concreet betekent dit meer fruit en water op school, geld inzamelen voor bewegingsmateriaal op school, bewegingsactiviteiten en infoavonden organiseren op school.

De eerste infoavond “veilig Online” gaat door op 14 november.

Feestcomité

Omdat ontmoeting en feest ook bijdragen tot de b-verbondenheid op een school, organiseert het feestcomité allerhande activiteiten. Hier alvast een overzicht met alle data:

 • Koffiebar: 9 okt – 6 nov – 18 dec – 22 jan – 4 maart – 1 april – 13 mei – 10 juni
 • Halloween: 24 oktober 2019
 • Warmathon: 22 november 2019
 • Kersthappening: 19 december 2019
 • schoolfeest : 16 mei 2020
 • Oudercontactbar: 19 dec – 20 febr – 26 maart – 26 en 29 juni

Zin om mee te doen?

Stuur je contactgegevens naar oudercomite@bs-gentbrugge.be en laat ons weten wat jij wil doen! Je kiest zelf waarvoor je je wil engageren: lid van een werkgroep worden, af en toe helpen bij de activiteiten, zelf een idee uitwerken of of de bar bemannen? We horen het graag!

Contactgegevens