CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school; vanuit een onafhankelijke positie.
Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten.
Alle CLB – medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

Het leren en studeren: – leer en ontwikkelingsproblemen – studiemotivatie De onderwijsloopbaan: – opvolgen van de leerplicht – studiekeuze begeleiding
Het psychisch & sociaal functioneren: – gedragsmoeilijkheden – welbevinden thuis en op school   De preventieve gezondheidszorg: – opvolging van groei en ontwikkeling – gratis inentingen – advies bij besmettelijke ziekten

Teamleden voor onze school:

De school werkt samen met een team dat bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een verpleegkundige.

Psycholoog: Ibi Cauchie – ibi.cauchie@clbgent.be
Maatschappelijk werker: Jelle Beeckman – jelle.beeckman@clbgent.be
Verpleger: Jean-Pierre Van de Velde – jean-pierre.van.de.velde@clbgent.be
Arts: Cindy Van Herzeele – cindy.van.herzeele@clbgent.be

Hoe kan je het CLB contacteren?

CLB GO! Ck Melle
Varingstraat 21
9090 Melle

Tel: 09 331 58 33
Mail: info@clbgent.be